Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Odyseja Umysłu

"Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł - zawsze jednak istnieje pomysł lepszy"
Dr C. Samuel Micklus, twórca Odysei Umysłu

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Dr C. Samuel Micklus – profesor Rowan University w USA – wymyślił ten program w 1978 r. Patronat nad polską edycją konkursu od 2003 roku sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Odyseja Umysłu uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa dysponuje większą siłą twórczą niż jednostka. Członkowie zespołu razem analizują sedno zadania i szukają różnych strategii poradzenia sobie z nim. Następnie wspólnie decydują, jak połączyć w jedno skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze.

Uczestnicy stają się bardziej otwarci, odważni i pełni inicjatywy. Rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych jednocześnie: umiejętność aktywnego uczenia się, improwizacji i pracy w warunkach niedoboru środków i czasu, efektywnego komunikowania się, autoprezentacji oraz wiele innych.

Uczestnicy Odysei Umysłu przekonują się, że warto połączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystać ją w praktyce. Nie obawiają się podejmować ryzyka, ponieważ pomyłka nie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Pracując samodzielnie, czują się odpowiedzialni za to, co sami tworzą i są dumni z tego, co sami osiągną. Przełamując zahamowania, stają się bardziej pewni siebie i odkrywają własne możliwości. Działając w grupie ludzi o różnych talentach i zainteresowaniach, nabierają szacunku dla odmiennych osobowości – wzajemnie uczą się i inspirują.

W coraz szybciej zmieniającym się świecie, pełnym wyzwań, poprzez rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów Odyseusze uczą się stawiać czoła wszystkiemu, czego nie da się przewidzieć.

Sukcesy Odyseuszy na finałach ogólnopolskich 2019

Eliminacje regionalne 2019

W poszukiwaniu inspiracji - wyjazd Odyseuszy do Berlina

Finał Ogólnopolski 2018

Dębinkowi Odyseusze na eliminacjach regionalnych 2018

Dębnikowi Odyseusze na ogólnopolskim finale w Gdyni 2017

Dębinkowi Odyseusze dziekują za wsparcie wyjazdu na Finały Światowe 2016

Dębinkowi Odyseusze na 25. Finale Ogólnopolskim w Gdyni

Podziekowania dla sponsorów wyjazdu na Finały Światowe 2015

Odyseja Umysłu 2015

Finał Ogólnopolski 2014

Odyseusze z Dębinki na Finałach Światowych w USA 2013

Podziękowania dla sponsorów wyjazdu na Finały Światowe

Finał Ogólnopolski 2013

Wicemistrzowie Polski na Festiwalu Europejskim w Sankt Petersburgu 2012

Pomagają nam