Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Odyseja Umysłu

"Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł - zawsze jednak istnieje pomysł lepszy"
Dr C. Samuel Micklus, twórca Odysei Umysłu

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Dr C. Samuel Micklus – profesor Rowan University w USA – wymyślił ten program w 1978 r. Patronat nad polską edycją konkursu od 2003 roku sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Odyseja Umysłu uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je w proces twórczego rozwiązywania problemów. Odyseusze pracują w drużynach, bo grupa dysponuje większą siłą twórczą niż jednostka. Członkowie zespołu razem analizują sedno zadania i szukają różnych strategii poradzenia sobie z nim. Następnie wspólnie decydują, jak połączyć w jedno skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze.

Uczestnicy stają się bardziej otwarci, odważni i pełni inicjatywy. Rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych jednocześnie: umiejętność aktywnego uczenia się, improwizacji i pracy w warunkach niedoboru środków i czasu, efektywnego komunikowania się, autoprezentacji oraz wiele innych.

Uczestnicy Odysei Umysłu przekonują się, że warto połączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystać ją w praktyce. Nie obawiają się podejmować ryzyka, ponieważ pomyłka nie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Pracując samodzielnie, czują się odpowiedzialni za to, co sami tworzą i są dumni z tego, co sami osiągną. Przełamując zahamowania, stają się bardziej pewni siebie i odkrywają własne możliwości. Działając w grupie ludzi o różnych talentach i zainteresowaniach, nabierają szacunku dla odmiennych osobowości – wzajemnie uczą się i inspirują.

W coraz szybciej zmieniającym się świecie, pełnym wyzwań, poprzez rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów Odyseusze uczą się stawiać czoła wszystkiemu, czego nie da się przewidzieć.

Drużyna Dębinkowych Odyseuszy na Eurofestiwalu w Rosji

Sukcesy Odyseuszy na finałach ogólnopolskich 2019

Eliminacje regionalne 2019

W poszukiwaniu inspiracji - wyjazd Odyseuszy do Berlina

Finał Ogólnopolski 2018

Dębinkowi Odyseusze na eliminacjach regionalnych 2018

Dębnikowi Odyseusze na ogólnopolskim finale w Gdyni 2017

Dębinkowi Odyseusze dziekują za wsparcie wyjazdu na Finały Światowe 2016

Dębinkowi Odyseusze na 25. Finale Ogólnopolskim w Gdyni

Podziekowania dla sponsorów wyjazdu na Finały Światowe 2015

Odyseja Umysłu 2015

Finał Ogólnopolski 2014

Odyseusze z Dębinki na Finałach Światowych w USA 2013

Podziękowania dla sponsorów wyjazdu na Finały Światowe

Finał Ogólnopolski 2013

Wicemistrzowie Polski na Festiwalu Europejskim w Sankt Petersburgu 2012

Pomagają nam