Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Idea

  „Najważniejszy jest dla nas wszechstronny rozwój"

Zależy nam, by każdy z nas:

    * uświadamiał sobie własną indywidualność i odkrywał swoje talenty

    * wymagał od siebie, choćby inni od niego nie wymagali

    * pracowicie i sumiennie realizował powierzone mu zadania

 

Pragniemy, by każdy z nas:

    * był wrażliwy na drugiego człowieka

                            okazywał mu przyjaźń i szacunek

                            cieszył się jego sukcesami

                            śmiał się do niego, a nie z niego

    * żył ze światem w harmonii

                            rywalizował tylko z samym sobą, tj. porównywał swe rezultaty

                            z wynikami uzyskanymi wczoraj

                            szanował otoczenie, pamiętając, że świat się na nas nie kończy

                            traktował zdrowie jako wartość

Chcemy, by każdy z nas:

    * był prawym człowiekiem i dobrym Polakiem

    * szanował polskie i szkolne tradycje

    * był wrażliwy na piękno i dbał o estetykę

    * zachowywał się w sposób bezpieczny dla siebie i innych

Pomagają nam