Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Wizja i misja

Wizja
„Zapraszamy do szkoły pod liściem, tu uczymy się czuć i myśleć”
Najważniejszy dla nas jest wszechstronny rozwój
Misja
Zależy nam, by każdy z nas:
 • uświadamiał sobie własną indywidualność i odkrywał swoje talenty
 • wymagał od siebie, choćby inni od niego nie wymagali
 • pracowicie i sumiennie realizował powierzone mu zadania
Pragniemy, by każdy z nas:
 • był wrażliwy na drugiego człowieka
  • okazywał mu przyjaźń i szacunek
  • cieszył się jego sukcesami
  • śmiał się do niego, a nie z niego
 • żył ze światem w harmonii
  • rywalizował tylko z samym sobą, tj. porównywał swe rezultaty z wynikami uzyskanymi wczoraj
  • szanował otoczenie, pamiętając, że świat się na nas nie kończy
  • traktował zdrowie jako wartość
Chcemy, by każdy z nas:
 • był prawym człowiekiem i dobrym Polakiem
 • szanował polskie i szkolne tradycje
 • był wrażliwy na piękno i dbał o estetykę
 • zachowywał się w sposób bezpieczny dla siebie i innych

Pomagają nam