Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Program "Dębinka czyta"

W Panu Podstolim Ignacy Krasicki napisał, iż książka jest nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania. Słowa te pragniemy uczynić myślą przewodnią programu „Dębinka czyta”.

Z jednej strony – przyświeca nam przekonanie o niebagatelnej kulturowej, ale także kulturotwórczej, roli książki. Chcemy, by nasi uczniowie z radością odkrywali zaklęte w starych i nowych woluminach prawdy życiowe wraz z uniwersalnym dziedzictwem artystycznym. By w ich dłoniach pojawiła się owa książka, gdzie na zżółkłej karcie, / Prawda jawi się otwarcie, jak trafnie ujął to Wiktor Gomulicki.

Z drugiej strony – pragniemy również, by dla naszych podopiecznych książka stała się nie tylko uświęconym tradycjom nośnikiem wielkich tekstów, ale także – owym przyjacielem bez interesu i domownikiem bez naprzykrzania. Bo w przekonani jesteśmy, iż rzeczywiście może być ona człowiekowi najlepszym i najbardziej niezawodnym przyjacielem. Wystarczy tylko odnaleźć w niej to, co naprawdę ludzkie – wyruszyć na wyprawę, by spotkać człowieka, który kryje się w każdej książce, bo - jak pisała  Ursula Kroeber Le Guin - Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy. To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni – robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu kim jesteśmy i kim możemy się stać.

Na taką właśnie wyprawę, w której poznając bohaterów, poznajemy siebie,  zapraszamy wszystkich członków naszej wspólnoty.

I CELE:
1. Wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów

2. Promowanie wartości czytelnictwa i literatury

3. Stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych i rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką

3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozumienia tekstu słuchanego

4. Kształtowanie postawy wrażliwości na teksty kultury

5. Wzbogacanie zasobu słownictwa

6. Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych

7. Rozwijanie kompetencji polonistycznych i humanistycznych

8. Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko-teatralne, wycieczki

9. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

10. Podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów

11. Poprawa techniki czytania

12. Postrzeganie i propagowanie czytania jako przyjemności                                                     

13. Kształtowanie pozytywnego wizerunku czytelnika                                                                                    

14. Włączenie dorosłych do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom                                               

15. Promowanie bibliotek

16. Nawiązanie współpracy z instytucjami propagującymi czytanie, np.: Wydziałem Filologii  Polskiej i Klasycznej UAM, Biblioteka Raczyńskich, Biblioteką Uniwersytecką

II  METODY I FORMY PRACY

*        praca z książką;

*        prezentacja ulubionych pozycji;

*        drama;

*        inscenizacja;

*        pogadanka;

*        wystawy

*        warsztaty

*        wykłady

*        zabawy

*        wystawki poświęcone wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej;

*        zajęcia w bibliotekach

*        spotkania ze specjalistami

III  DZIAŁANIA

Szczegółowy opis działań na wszystkich poziomach edukacyjnych

Wykaz czytanych w szkole pozycji

Znam. Polecam.

Wieczór z krasnoludkami.

IV  PRZEWIDYWANE EFEKTY

Wszyscy wiemy, że czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Chcemy, by uczeń – dzięki rozwijaniu tej umiejętności, był zaciekawiony książką, a budzenie i kształtowanie zainteresowań to wspólna troska nauczycieli i rodziców. Dlatego właśnie do realizacji programu zapraszamy także rodziców. Chcemy, aby wsparli nasze działania, proponowali nowe pomysły lub pomogli w realizacji tych, które już zostały zaproponowane. Tylko wspólna praca przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego, wprawionego czytelnika – takiego, któremu bliski będzie fragment:

 Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne … Czasem się zastanawiam, jak możecie znieść to wszystko wy, które nie czytacie.

                                       Arturo Pérez-Reverte„Królowa Południa"


Pomagają nam