Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Dyrekcja

Beata Łuczak-Wencel

Dyrektor Kolegium Edukacyjnego
Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego

Kontakt

Elżbieta Heckert

Zastępca Dyrektora KE PSO
Dyrektor przedszkola

Kontakt

Justyna Kmiecik

Zastępca Dyrektora KE PSO
ds. szkoły podstawowej

Kontakt

Adam Bech

Zastępca Dyrektora KE PSO
ds. gimnazjum

Kontakt

Pomagają nam