Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Egzaminy

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

KRAJ

61%

52%

76%

POZNAŃ

63.99%

58.40 %

75.85%

DĘBINKA

83,35%

85%

96,78%WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

KRAJ

66%

53%

66%

POZNAŃ

68,91%

60,71%

73,38%

DĘBINKA

82,31%

85,91%

95,14%


WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język hiszpański

KRAJ

60%

57%

67%

81%

WIELKOPOLSKA

57%

55%

64%

85%

DĘBINKA

77,41%

90,72%

98,24%

100%


WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

KRAJ

60%

47%

66%

WIELKOPOLSKA

58%

45%

63%

DĘBINKA

80,31%

83,09%

95,63%


WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019/2020

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język hiszpański

KRAJ

59%

46%

54%

66%

POZNAŃ

64%

54%

64%

68%

DĘBINKA

82,50%

79,63%

91,79%

100%


WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2018/2019

Średni wynik

Język polski

Matematyka

Język angielski

KRAJ

63%

45%

59%

POZNAŃ

65,91%

52,59%

69,49%

DĘBINKA

81,39%

81,78%

96,75%


WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - ARCHIWUM


WYNIKI EGZAMINU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2016 (Dębinka, a Wielkopolska i kraj)

Średni wynik

I egz. (j.polski
i matematyka)

II egz. (język angielski)

KRAJ

62,5%

71%

WIELKOPOLSKA

60,8%

69,96%

DĘBINKA

87,25%

97,78%


 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty na przełomie ostatnich lat  (40 p.)

Rok

Dębinka

Województwo

Kraj

2015

35,32 25,21 25,9

2014

35,31

25,17

25,82

2013

34,23

23,38

24,03

2012

30,32

22,01

23,0

2011

32,0

25,27

24,69

2010

32,7

23,8

24,6

2009 31,3 21,9 22,6
2008 31,4 25,3 25,8
2007 35,3 26,1 26,6
2006 35,1 25,3 25,3
2005 33,4 28,8 29,5

2004

33,0

25,0

25,6

Pomagają nam