Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Współpraca z Uniwersytetem

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się współpraca pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza współpraca rozpoczęła się z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej. Po latach pracownia prowadzona przez prof. UAM dr hab. Iwonę Piotrowską zmieniła nazwę na Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych. Od początku współpracy gościmy studentów, którzy w naszej szkole odbywają praktyki nauczycielskich.

Współpraca z Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań  Edukacyjnych przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania geografii poprzez włączenie uczniów szkoły w projekt: „Laboratorium Szkoła Przyszłości” ( 2014 – 2015 ). Od kilku lat Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe wspólnie z Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych organizują Międzyszkolny Konkurs Geograficzny Obieżyświat. Zadania na etapy szkolny i finał konkursu są redagowane przez pracowników naukowych - prof. UAM dr hab. Iwonę Piotrowską i dr Małgorzatę Cichoń. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM udostępnia pomieszczenia uczniom z województwa wielkopolskiego na finał Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego Obieżyświat. Od wielu lat pracownicy naukowi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych przygotowują dla nauczycieli i uczniów wykłady, które odbywają się podczas finału konkursu Obieżyświat.

Tematy przewodnie Konkursu „Obieżyświat”, które  odbyły się przy współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej brzmiały: „Na szczytach gór” (2012r.) , „Dyskretny urok miast Europy” (2013r.), "Planeta Ziemia i jej żywioły" (2014r.), "Piękna nasza Polska cała" (2015r.), "Państwa Morza Śródziemnego – unikalne środowisko geograficzne i kultura" (2016r.), "Podróżujemy na krańce świata" (2017r.), „Azja – kontynent kontrastów” ( 2019r.).  Od 2021 roku  Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych współorganizowało finały: „Poznajemy Amerykę Północną” ( 2022r.) i „Regiony polarne świata” ( 2023r.)

Obieżyświat

Pomagają nam