Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Współpraca z Uniwersytetem

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się współpraca pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gościmy studentów na lekcjach pokazowych  z geografii oraz odbywających w gimnazjum praktyki studenckie.

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej przejęła merytoryczny patronat nad Międzyszkolnym Gimnazjalnym Konkursem Geograficznym „Obieżyświat”, którego organizatorem jest Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Społeczne Gimnazjum Dębinka. Zespół studentów pod kierunkiem dr Małgorzaty Cichoń i przy współpracy dr hab. Iwony Piotrowskiej opracowuje zadania do finałowych edycji konkursu. Zwieńczeniem naszych wspólnych działań jest przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz udział obu Pań w jury.

Tematy przewodnie Konkursu „Obieżyświat”, które  odbyły się przy współpracy z Pracownią Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej brzmiały: „Na szczytach gór” (2012r.) , „Dyskretny urok miast Europy” (2013r.), "Planeta Ziemia i jej żywioły" (2014r.), "Piekna nasza Polska cała" (2015r.), "Państwa morza śródziemnego – unikalne środowisko geograficzne i kultura" (2016r.), "Podróżujemy na krańce świata" (2017r.)

Obieżyświat

Pomagają nam