Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Samorząd Uczniowski

Prawdziwie demokratyczne państwo należy do jego obywateli, którzy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków. Muszą również umieć z nich korzystać. Nauczyć się tego można w domu, ale ostatecznie kształtuje nas środowisko, w którym wchodzimy w dorosłość. Szkoła ma tu do spełnienia rolę, której nie można niedoceniać.


Samorząd w „Dębince” to cała społeczność uczniowska. Naszym celem jest aktywizacja uczniów i stworzenie im możliwości podejmowania autonomicznych działań, które uczą ich aktywnej postawy obywatelskiej, a także realnie wpływają na pracę szkoły i jej wizerunek. Jak do tej pory Samorząd zainicjował i zorganizował min. kolejne edycje Szkolnej Gry Terenowej „Hakun”, liczne dyskoteki szkolne, wieczornice, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze w Bieszczady, Beskidy, Góry Izerskie i Karkonosze oraz wiele działań o charakterze charytatywnym.
         

Co roku we wrześniu lub na początku października w wyborach powszechnych wybierany jest trzyosobowy Zarząd. Sprawuje on władzę wykonawczą. Ponadto każda z klas deleguje jednego przedstawiciela do Rady Samorządu, która jest ciałem ustawodawczym. Jej zadaniem jest nadzorowanie, wspieranie i opiniowanie działań Zarządu.
        

Wybory Zarządu są Wielkim Dniem w szkole. Prawo głosu mają wszyscy uczniowie i nauczyciele danej placówki. Głosowanie poprzedza kilkutygodniowa kampania wyborcza, będąca miniaturą kampanii prowadzonych w świecie prawdziwej polityki. Szkoła zalana zostaje plakatami wyborczymi i ulotkami. Odbywają się spotkania komitetów wyborczych oraz debaty kandydatów. Głosowanie odbywa się ze wszystkimi rygorami: listy kandydatów, karty do glosowania, listy uprawnionych i sprawdzanie ich tożsamości, liczenie głosów, raport komisji etc. Nadaje to wydarzeniu właściwą oprawę i przyzwyczaja do warunków, w których funkcjonuje prawdziwa „dorosła” demokracja.
         

Prace Samorządu nadzoruje nauczyciel wybierany przez uczniów na funkcję Opiekuna. Jego kadencja trwa trzy lata. Taka struktura funkcjonuje od 2005 roku, kiedy to został uchwalony nowy regulamin funkcjonowania Samorządu. Jak dotąd sprawdza się dobrze.

Pomagają nam