Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zarząd samorządu SP

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka”
w roku szkolnym 2016/2017:


Przewodniczący: Nikodem Dziewiatowski 6b
Zastępca: Rafał Zawisza 6a
Zastępca: Marianna Kasperkiewicz 5b

Opiekun: Judyta Dybikowska


Pomagają nam