Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pamięć pokoleń

„W ramach projektu Sharing European Memories at School Społeczne Gimnazjum Dębinka w Poznaniu realizuje program „Pamięć – tożsamość – materialność”, który jest częścią szkolnego priorytetu dydaktycznego „Pamięć pokoleń” zaprojektowanego na rok szkolny 2011/2012.

Uczniowie Dębinki uczestniczą w cyklu warsztatów poświęconych historii mówionej i jej dokumentowaniu. Następnie przygotują własne wywiady ze świadkami wydarzeń mających miejsce w Poznaniu, Wielkopolsce i Polsce na przestrzeni XX wieku. Interesuje nas najbardziej uchwycenie zmian zachodzących w życiu codziennym Wielkopolan – ich sytuacji ekonomicznej, społecznej, socjalnej, politycznej, zagrożeniach, smutkach i radościach. Chcemy również zbadać, jak w tym czasie zmieniało się otoczenie naszej szkoły, dzielnica i miasto.
 
W pewnych kwestiach dotkniemy też problemów związanych z mniejszościami narodowymi w naszym regionie i ich współżyciem oraz jego zagładą w czasie i po II wojnie światowej. Odwołamy się tu do historii poznańskich Żydów i Niemców. Mamy nadzieję, że uda się w efekcie zainteresować młodzież historią lokalną oraz pokazać związek między historiami rodzinnymi a wydarzeniami znanymi z kart podręczników.
 
Zebrane relacje chcemy zarchiwizować w szkolnym „banku pamięci”, z którego zamierzamy korzystać w kolejnych latach”.

Podsumowanie projektu

Gra miejska

 • Prace wstępne

  W ciągu stycznia i lutego każda z klas gimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach, których celem było przedstawienie projektu.

  2012-07-13 12:05:17 Czytaj więcej »
 • Oral History

  10 stycznia odbyła się kolejna część zajęć poświęconych projektowi. Gościliśmy w naszych murach p. Magdę Kowalską (University of Birmingham/ Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu) i p. Przemysława Budzicha (WTK).

  2012-07-13 12:06:50 Czytaj więcej »
 • Warsztatów ciąg dalszy

  Tuż przed świętami wielkanocnymi odbyła się druga tura warsztatów „oral history” czyli „historii mówionej” prowadzonych przez p. Magdę Kowalską (University of Birmingham/ Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu), która specjalnie dla nas przyleciała na kilka dni z Anglii.

  2012-09-17 08:19:46 Czytaj więcej »
 • Bank Pamięci

  Zrealizowaliśmy kolejną fazę zaplanowanych działań związanych z budową „banku pamięci

  2012-09-17 08:21:09 Czytaj więcej »
 • Zwiedzamy „Świątynie pamięci”

  Jednym z najważniejszych elementów projektu jest cykl spotkań z historią w miejscach nazwanych przez jego autorów „Świątyniami pamięci”.

  2012-09-17 08:22:50 Czytaj więcej »
 • "Pamięć pokoleń" - gra miejska

  Zdając sobie sprawę, że uczniom „Dębinki” nie jest znana najbliższa okolica szkoły - Dębiec i Wilda i jej historia, chcieliśmy ją poznać w sposób odbiegający od klasycznej lekcji geografii lub historii.

   

   

  2012-09-17 08:24:48 Czytaj więcej »
 • Cele Projektu Pamięć

  Głównym celem projektu jest badanie oraz porównywanie sposobu postrzegania i nauczania wiedzy o przeszłości w krajach oraz przełożenie tych obserwacji na praktykę szkolną.

   

  2012-09-20 21:49:06 Czytaj więcej »
 • Wycieczka do PAN

  W dniu 9 stycznia 2012 r. uczniowie należący do fakultetu archeologicznego wraz z jego opiekunem – p. Adamem Bechem udali się na zaproszenie p. dr Przemysława Bowbrowskiego do Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

  2012-09-20 21:52:21 Czytaj więcej »
 • Wyjazd klas I do Berlina

  W dniach od 16 do 18 kwietnia br. klasy I gimnazjum uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do Berlina. Jego celem było poznanie i porównanie sposobu przekazywania wiedzy historycznej w muzeach berlińskich oraz poznańskich.

  2012-10-01 11:43:02 Czytaj więcej »
 • Wyjazd klas III do Wrocławia i Gross Rosen

  25 maja 2011 klasy III gimnazjum uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Wrocławia i Rogoźnicy. Jej celem było zwiedzenie Muzeum Miejskiego we Wrocławiu oraz Muzeum Obozu Koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy.

   

   

  2012-10-01 11:43:52 Czytaj więcej »
 • Wideokonferencja klas III gimnazjum z uczniami ze szkoły Santo Tomas Lizeoa w San Sebastian.

  Jednym z zadań projektu było nawiązanie kontaktu z uczniami jednej ze szkół partnerskich. Wideokonferencję za pośrednictwem komunikatora internetowego odbyliśmy z uczniami szkoły Santo Tomas Lizeola w San Sebastian.

  2012-10-01 11:47:15 Czytaj więcej »
 • Zakończenie badań terenu szkoły

   

  W czerwcu oficjalnie zakończyliśmy pierwszą fazę badań terenu szkoły. W ich wyniku dowiedzieliśmy się, że teren zajmowany przez naszą szkołę nie był zamieszkany ani też zabudowany aż do początków XX wieku.

  2012-10-01 11:48:14 Czytaj więcej »
 • Podsumowanie projektu – wystawa pamiątek

  25. i 26. czerwca 2012r. w ostatnim, przedwakacyjnym tygodniu nauki, odbyła się w Dębince wystawa pt. Kamienie pamięci, która związana była z całorocznym projektem Pamięć pokoleń.

  2012-10-01 11:50:05 Czytaj więcej »
 • Badanie czystości wody

  Ucznie na zajęciach z kółka doświadczalnego mieli okazję zbadać czystość wody metodą organoleptyczną oraz nauczyli się odczytywać wartość pH.

  2021-02-10 14:05:36 Czytaj więcej »
 • Konkurs na logotyp projektu "Międzypokoleniowe poruszenie - dla dóbr Ziemi zabezpieczenie"

  W styczniu 2020 roku został ogłoszony konkurs plastyczny na stworzenie logotypu do szkolnego projektu:

  2021-02-10 14:30:43 Czytaj więcej »
 • Nazwy drzewek

  Uczniowie Dębinki nie tylko sadzili drzewa lecz chcieli nadać im swoje nazwy. Każda klasa wymyślała imię dla swojej zasadzonej tui. Po przygotowaniu tabliczek grupa uczniów powieszała je drzewkach.

  2021-02-10 14:41:59 Czytaj więcej »

Pomagają nam