Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Młodzież w działaniach

Wiedza nabywana drogą doświadczania jest bezcenna.Wychowując  do odpowiedzialności za własny rozwój, motywujemy naszych uczniów do samodzielnych działań.

Samorząd Uczniowski

Edukacja dla Ochrony Środowiska

Szkolny Klub Mediacji

Młodzi posłowie na Sejm

Klub Wolontariusza "Pomagam innym"

Odyseja Umysłu

Gry terenowe

Teatr

Film

Kieszeń Vincenta

Pomagają nam