Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Baza lokalowa

Trzy pracownie informatyczne: dwie PC oraz pracownia Macintosh (pozyskana ze środków unijnych EFS)

Tablice interaktywne w każdej klasie

 

Pracownia biologii i geografii

 

Pracownia chemii

 

Pracownia matematyki i fizyki

 

Dwie pracownie polonistyczne

 

Pracownia historyczna

 

Pracownia plastyczna

 

Sala muzyczna

 

Sala audiowizualna

Biblioteka

 

Świetlica

Jadalnia

Dwie sale gimnastyczne

 

Boisko do piłki nożnej

 

Plac zabaw dla najmłodszych

 

 

 

Pomagają nam