Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Struktura

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe to organizacja prowadząca Kolegium Edukacyjne, w skład którego wchodzą:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” – od 1990r.

Społeczne Przedszkole „Z mchu i paproci” – od 2004r.

W latach 1999 - 2019 Stowarzyszenie PSO prowadziło także Społeczne Gimnazjum Dębinka.

Celem stowarzyszenia jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych oraz wychowawczych.

Wszystko zaczęło się wiosną 1990 roku. Wtedy grupa entuzjastów i rodziców widzących inne możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci zadecydowała o stworzeniu nowej, lepszej szkoły.

4 czerwca zarejestrowano Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe. Twórcami – założycielami PSO i Dębinki byli: Elżbieta Zakrzewisz, Kazimierz Świrydowicz, Katarzyna Kretkowska, Piotr Stefaniak, Maria Rozmiarek, Grażyna Wachowiak, Małgorzata Wiśniewska, Edyta i Maciej Ćwiekowie.

 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński.

Wszystkie funkcje pełnione są społecznie.

Pomagają nam