Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Współpraca z instytucjami

Od 2003 roku Społeczne Gimnazjum „Dębinka” uczestniczy w działaniach inicjowanych przez Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Towarzystwo, ściśle współpracując z wojskiem, roztacza opiekę nad wielkopolskimi szkołami, wspierając  je w wychowaniu patriotycznym młodzieży oraz realizując misję propagowania wiedzy o historii i tradycjach polskich oddziałów wojskowych formowanych na terenie naszego regionu, a zwłaszcza kawalerii.

Niemal co roku reprezentacja szkoły bierze udział w kwietniowych obchodach Święta Pułkowego, znanego mieszkańcom Poznania jako Dni Ułana, zaś we wrześniu uczniowie odwiedzają położoną niedaleko Łodzi wieś Ziewanice – miejsce śmierci ppłk. Tadeusza Mikke, dowódcy Pułku w kampanii wrześniowej. Obecność młodzieży na cmentarzach wojennych to symboliczny hołd oddany Dzieciom Poznania – jak przed wojną nazywano żołnierzy Pułku.

Współpraca z Towarzystwem to także organizacja wystaw poświęconych historii oręża polskiego oraz wizyty ludzi związanych z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich. Kontakt ze współczesnymi żołnierzami oraz „żywą historią” owocuje większym zainteresowaniem młodych ludzi przeszłością i wojskowością, a niekiedy włączeniem się przez naszych absolwentów w działalność Towarzystwa.

Pomagają nam