Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Współpraca z UAM

Współpraca Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum „Dębinka” z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się w 2002 roku. Od tego czasu co roku gościmy studentów historii obserwujących zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli oraz odbywających w „Dębince” praktyki nauczycielskie.

Od kilku lat Zakład Dydaktyki Historii wspiera nas w realizacji priorytetów edukacyjnych i projektów dydaktycznych związanych z nauczaniem historii. Zaowocowało to w latach 2011/2012 włączeniem „Dębinki” do międzynarodowego projektu badawczego Sharing European Memories at School, realizowanego przez placówki naukowe i wybrane szkoły z Hiszpanii, Norwegii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

Inną formą wsparcia pracy szkoły przez Wydział Historyczny są wizyty jego pracowników i współpracowników, prowadzących wykłady lub warsztaty dla naszych uczniów oraz możliwość udziału młodzieży w zajęciach otwartych realizowanych w murach Collegium Historicum.

Pomagają nam