Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Edukacja dla ochrony środowiska

Cele edukacji ekologicznej

- dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
- rozbudzanie świadomości ekologicznej i włączanie się do działań proekologicznych
- budzenie i rozwijanie uczuć estetycznych i etycznych poprzez wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
- odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą i wzbudzanie wrażliwości na brak jej poszanowania
- uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska
- dostrzeganie potrzeby segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów
- rozszerzenie wiedzy o zdrowym stylu życia
- odpowiednie reagowanie na propozycje i zachowania zagrażające zdrowiu i życiu
- zachęcanie do wyboru stylu życia sprzyjającego zdrowiu
- dbałość o harmonijny rozwój organizmu
- zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą
- uczenie odpowiedzialności za zwierzęta domowe i dziko żyjące
- uświadomienie roli zieleni w najbliższym otoczeniu
- dbałość o estetykę otoczenia szkoły
- budzenie poczucia tolerancji wobec wszystkiego co żyje
- zachęcanie do ekologicznego życia we własnym domu
- kształtowanie własnej wartości i przydatności dla środowiska
- stosowanie w codziennym życiu zdobytej wiedzy ekologicznej
- poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania i reagowania
- doskonalenie integracji i współpracy w klasie oraz między klasami
- włączanie środowisk rodzinnych do edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole.

Działania zaplanowane na rok 2011/2012      

Związane z gospodarką odpadami:

- selektywna zbiórka odpadów w szkole
- zbiórka puszek i makulatury


W zakresie dbałości o zdrowie i nawyki zdrowego odżywiania:

- włączenie szkoły w akcję „Szklanka mleka” i regularne spożywanie mleka
- włączenie szkoły w akcję „Warzywa i owoce w szkole” i regularne spożywanie warzyw i owoców
- monitoring zdrowej żywności i napojów w sklepiku szkolnym
- stała opieka pielęgniarki w szkolnej
- pomiary antropometryczne
- stosowanie norm dopasowania ławek do wzrostu uczniów
- udział w zawodach sportowych


Związane z udziałem uczniów w akcjach ekologicznych:

- Sprzątanie świata
- Pożegnanie lata
- Święto ziemniaka
- Hakun
- Pomóż zwierzętom przetrwać zimę
- Szkolny dzień wiosny
- Dzień Ziemi
- Udział uczniów gimnazjum w  programie międzynarodowym Comenius : „Jeśli życie to energia, nasza przyszłość kryje się w oszczędnościach”

 • Akcja sprzątania świata

  Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Każdej klasie został przydzielony inny teren wokół naszej szkoły.

  2012-08-24 10:53:53 Czytaj więcej »
 • Pożegnanie lata

  Tradycji stało się zadość: tak jak co roku, również teraz najmłodsi (z klas 0-3) uczniowie Dębinki w szczególny sposób pożegnali mijające lato.

  2012-08-24 11:07:29 Czytaj więcej »
 • Hakun

  9 października 2010 roku miało miejsce wspaniałe wydarzenie, które bez większych problemów aspirować mogłoby do rangi państwowej, lub nawet światowej, jednak ze względu na bezpieczeństwo i wrodzoną skromność organizatorów, było „tylko” genialną imprezą szkolną.

  2012-08-24 11:30:25 Czytaj więcej »
 • Dzień Ziemniaka

  W jesienne, słoneczne i ciepłe wtorkowe popołudnie dzieci z „Dębinki” wzięły udział w zabawach zorganizowanych z okazji Dnia Ziemniaka.

  2012-10-09 15:33:03 Czytaj więcej »

Pomagają nam