Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Współpraca z British Council

Program Partnerski Addvantage

W „Dębince” zdajemy sobie sprawę, że znajomość języka angielskiego znacząco poszerza horyzonty każdego człowieka, dając możliwość życia, nauki i pracy w dowolnym miejscu na ziemi.

Stąd też idea, aby znajomość językowa naszych uczniów mogła zostać potwierdzona wiarygodnym certyfikatem, który, w świecie dokumentów, będzie otwierał im wiele drzwi.

Egzaminy Cambridge English sprawdzają znajomość języka angielskiego na określonym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), testując cztery obszary umiejętności językowych: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Zdanie takiego egzaminu daje naszym uczniom możliwość zdobycia certyfikatu Uniwersytetu Cambridge, który (dla 13.000 pracodawców, uczelni wyższych i placówek rządowych) stanowi gwarancję umiejętności językowych.

Nauczyciele języka angielskiego w „Dębince” przygotowują uczniów naszej szkoły do egzaminów Cambridge ESOL. Egzaminy te stały się także naszym wewnętrznym sprawdzianem umiejętności językowych uczniów.

Co roku w czerwcu  uczniowie klas 6 SP przystępują do wewnętrznego egzaminu KET (poziom A2), a uczniowie klas II gimnazjum do egzaminu PET (poziom B1).

Niezależnie od przygotowań do powyższych egzaminów, nauczyciele przygotowują uczniów bardziej zaawansowanych i chętnych do egzaminu FCE (poziom B2), a nawet, pojedynczych uczniów do egzaminu CAE (poziom C1).

Od 5 lat nasza szkoła uczestniczy w Programie Partnerskim Addvantage, co oznacza, że co roku uczniowie naszej szkoły przystępuja do zewnętrzych egzaminów Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE), w zamian za co możemy np. korzystać ze zniżek przy opłatach egzaminacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła rozpoczęła współpracę z English Club, który reprezentuje British Council i jest poznańskim Centrum Egzaminacyjnym oraz przystąpiła do Programu Partenrskiego „FOR ALLE”. W ramach tego programu nauczyciele języka angielskiego mogą uczestniczyć w warsztatach metodycznych, a uczniowie w wykładach tematycznych prowadzonych przez native speaker’ów.

W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi w naszej szkole odbywają się MOCK EXAMS (egzaminy próbne), które dają nauczycielom obraz tego, nad czym jeszcze należy z uczniami popracować, a samym uczniom (i rodzicom), czy uczeń jest już gotowy do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. W roku szkolnym 2012/2013 egzaminy te, po raz pierwszy, zostaną oficjalnie przeprowadzone przez wykwalifikowanych egzaminatorów z ramienia English Club, a część ustną uczniowie zdawać będę przed native speaker’ami.

Naszym celem jest, aby od tego roku szkolnego uczniowie  naszej szkoły nie musieli zdawać „oficjanych” egzaminów poza szkołą, ale mogli przystąpić do zamkniętej sesji egzaminacyjnej na terenie naszej placówki. Wiąże się to przede wszystkim z większym komfortem psychicznym naszych uczniów.

Wszelkie dodatkowe informacje  nt. egzaminów Cambridge ESOL oraz programów partnerskich Addvantage oraz For Alle znajdziecie Państwo  na stronach internetowych: www.engclub.pl, www.britishcouncil.pl, www.cambridgeesol.org/exams. Osobą koordynującą wszelkie w/w przedsięwzięcia w naszej szkole jest p.Erwina Jiya [email protected].

Pomagają nam