Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Oferta

- komfort nauki w klasach maksymalnie 18 - osobowych,

- język angielski już od kl. 0 (od klasy 2. w grupach 9 – osobowych): dowiedz się więcej,

- język niemiecki lub hiszpański od klasy 4 (w grupach),

- szachy (w klasach 0 - 1)

- liczne kółka zainteresowań,

- różne zajęcia sportowe w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego
(m.in. lekcje pływania, gimnastyka artystyczna, tańce – w edukacji wczesnoszkolnej, w wybranych grupach wiekowych; elementy tenisa – zajęcia grupowe na Kortowie  w kl. 4-6),

- sportowe zajęcia pozalekcyjne: gry zespołowe, piłka nożna, narty, snowboard, squash,

- gimnastyka korekcyjna,

- pomoc psychologa szkolnego (m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów zdolnych „Mała MENSA”),

- pomoc logopedyczna,

- opieka pielęgniarki szkolnej,

- obiady (dodatkowo płatne),

- sklepik szkolny.

Pomagają nam