Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Konkursy

Udział w konkursie to doskonała forma sprawdzenia własnych możliwości. Jest również okazją do spotkań z rówieśnikami oraz skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Konkursy w szkole podstawowej

 

Konkursy w gimnazjum

 

Pomagają nam