Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji

do 18 stycznia 2021r. - wypełnienie i wysłanie formularza rekrutacyjnego

21 stycznia 2021r. - spotkanie informacyjne dla rodziców, godz. 18:00
 
23 stycznia - 12 lutego 2021r. - badania dzieci przez psychologa szkolnego i indywidualne spotkania rodziców i dyrekcji
 
do 5 marca2021r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

Pomagają nam