Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Terminarz rekrutacji do Przedszkola

do 14.02. 

wysłanie formularza rekrutacyjnego 

27.02. o godz. 18.00

spotkanie informacyjne dla Rodziców 

28.02. - 08.03.

spotkania indywidualne Rodziców i dzieci z dyrektorem przedszkola

12.03

wyniki rekrutacji

Pomagają nam