Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Memoramus

Społeczne Gimnazjum „Dębinka” od 2006 roku uczestniczy w projekcie edukacyjnym Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS.

Impulsem do wspólnych działań stał się pierwszy wyjazd uczniów poznańskich liceów i gimnazjów, w tym delegacji Społecznego Gimnazjum Dębinka, do Katynia, który miał miejsce jesienią 2005 roku. Kolejnym krokiem było nawiązanie bliskiej współpracy tych szkół z przedstawicielami Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków. Prezesem Stowarzyszenia, a przede wszystkim inspiratorem naszych działań, jest pan Wincenty Dowojna, syn zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego. 

Główną ideę  Stowarzyszenia oddają słowa Adama Mickiewicza „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!” . W ramach swej aktywności  Stowarzyszenie organizuje co roku wyjazdy poznańskiej młodzieży do Katynia oraz Marsze Pamięci, podczas których nasi gimnazjaliści składają hołd polskim i rosyjskim ofiarom komunistycznych zbrodni. Naszym głównym celem  jest ocalenie pamięci o losach Polaków na Wschodzie w czasach II wojny światowej, o ich doświadczeniach, nierzadko pełnych bólu i łez.  Przy okazji pomagamy Polonii, zwłaszcza ośrodkowi  edukacyjnemu o nazwie Dom Polski w Smoleńsku. Nawiązujemy także kontakty z młodzieżą rosyjską.

 To przedsięwzięcie, w którym uczestniczymy każdego roku, jest symbolem nadziei, że nasze narody będą żyły w zgodzie, a znając historię, będą zabiegały o to, by zło nigdy więcej się nie powtórzyło. Nasze doświadczenia z pobytów w Katyniu przekonują, że można utrwalać pamięć o historii i jednocześnie trwale budować normalne kontakty między młodymi ludźmi, którzy szanując przeszłość, chcą budować przyszłość.

2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 - 2015

2013 - 2014

2012 - 2013

2011 - 2012

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

2006

Pomagają nam