Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pamiętamy o Katyniu

Uczniowie „Dębinki” – Jacek Wapner, Jacek Jankowiak, Michał Tomaszewski, Filip Grzelak i Przemek Pernak w dniach 19 – 24 kwietnia br. uczestniczyli w wyjeździe do Rosji zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem Memoramus. Jadąc autokarem pokonaliśmy setki kilometrów, by wraz z młodzieżą ze Smoleńska wziąć udział w niecodziennej lekcji historii. Głównym celem wyjazdu były uroczystości w Memoriale Lasu Katyńskiego. W ciszy i skupieniu  oddawaliśmy hołd poległym oficerom i poszukiwaliśmy nazwisk pomordowanych tam Wielkopolan. Mogliśmy uczestniczyć we mszy świętej odprawionej przy ołtarzu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Uroczyście ubrani, trzymając narodowe sztandary  braliśmy udział w uroczystości na stacji kolejowej Gniezdowo. W przejmującej ciszy już na ziemi białoruskiej weszliśmy do lasu w Kuropatach. Dziwny to las, bo są w nim setki, a może tysiące krzyży. To miejsce stalinowskich kaźni  z lat 1937 – 1941 wprawiło nas w  przygnębienie i  zadumę. Zwiedziliśmy też Nowogródek oraz kościół - miejsce chrztu Adama Mickiewicza. Oczywiście pokłoniliśmy się naszemu wieszczowi, który dumnie spogląda ze swojego cokołu na okolicę. Podczas tego wyjazdu zwiedziliśmy też Grodno – ostoję polskości. Spojrzeliśmy też na błękitne wody rzeki Niemen i powędrowaliśmy na wzgórze z grobem powstańców styczniowych z  1864 roku. W Grodnie maszerowaliśmy śladami Stefana Batorego, a do wsi Mir pojechaliśmy podziwiać zamek  książąt Radziwiłłów – obecnie zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Była to wspaniała lekcja historii. Będziemy pamiętać zdanie wypowiedziane podczas uroczystości w Memoriale: „aby budować przyszłość nie możemy zapomnieć o przeszłości.”

Opiekun grupy Barbara Kowalik

Pomagają nam