Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Trwała pamięć pokoleń w roku szkolnym 2013-2014

W minionym roku szkolnym pierwszym działaniem naszych uczniów związanym z aktywnościami Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus, był wrześniowy udział młodzieży, która wiosną 2013 r. złożyła wizytę w Katyniu, w białostockim Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Wyjazdowi, połączonemu z bogatym programem krajoznawczym, towarzyszyły też spotkania ze świadkami historii – Dziećmi Sybiru. Jak wspominali uczestnicy wycieczki: Temat Sybiraków był kluczowy […] dla jej uczestników, gdyż to właśnie na nas spoczywa odpowiedzialność  za pamiętanie i przekazywanie historii ich jakże różnego od naszego życia.To, ile musieli wycierpieć oraz poświęcić dla powrotu do ojczyzny, na którą my tak często narzekamy, jest wręcz niepojęte. Musieli walczyć o życie każdego dnia, a mimo to kiedy przychodzą do nas, aby o tym opowiedzieć, są najbardziej pogodnymi i życzliwymi ludźmi, z jakimi miałam przyjemność rozmawiać. Jak widać, nie złamały ich syberyjskie mrozy.

Przez cały rok uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w kolejnej wyprawie na Wschód (a była to 9-osobowa grupa), spotykali się w ramach fakultetu Człowiek w świecie totalitaryzmów, którego głównym celem było zapoznanie uczniów z kluczowymi wydarzeniami historii europejskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowowschodniej i ziem polskich oraz ich przygotowanie do świadomego udziału w VIII Marszu Pamięci w Katyniu w kwietniu 2014r.

W ramach tych zajęć przygotowane zostały przez uczniów bardzo pracochłonne, ale też bardzo ciekawe i wartościowe prace projektowe: film pt. Impresje wojenne, przedstawiający wspomnienia z okresu II wojny światowej osób bliskich naszym uczniom (dziadków, sąsiadów) i świadków poznanych dopiero w trakcie realizacji zadania. Dwoje z nich było gośćmi specjalnymi spotkania dla gimnazjalistów i rodzin uczestników już po powrocie z Katynia: to pani Dobrochna Konrad i pan Lechosław Mikołajko, którzy wczesne dzieciństwo spędzili na Sybirze, w Kazachstanie i w Kirgizji, dzieląc los tysięcy polskich rodzin represjonowanych przez stalinowski reżim. Innym działaniem projektowym była wnikliwa prezentacja nt. powstania i historii państwa ukraińskiego.

Jak zwykle sercem całorocznych działań był wyjazd do Smoleńska, by oddać hołd polskim żołnierzom pochowanym w Lesie Katyńskim, ale też do miejsc  związanych z polskością na Kresach. Jak zawsze spotkanie z Golgotą Wschodu było dla uczniów wielkim przeżyciem, teraz wzmocnionych jeszcze niepokojami na świecie. Dobrze oddają to słowa, Wiktorii Skały, jednej z uczestniczek: Był to wyjazd przepełniony emocjami, których nie zapomnę do końca swojego życia! Myślę, że ta wycieczka  dała mi dużo do myślenia na temat różnic między Polską a Rosją. Kiedy je dostrzegamy, doceniamy to, jak dobrze mamy w Polsce. Poznanie naszych rówieśników z Rosji było dla mnie wspaniałą chwilą, gdyż przekonałam się, że tak naprawdę są tacy sami jak my i borykają się z takimi samymi problemami. Najistotniejszym momentem w całej wyprawie było dla mnie podanie sobie rąk z Rosjanami na znak pokoju i zgody. Mam nadzieję, że nigdy nie popełnimy błędu naszych przodków i w każdej sytuacji będziemy umieli się  porozumieć. Musimy pamiętać o tym co się stało, aby następnym pokoleniom przekazać pamięć o tamtych wydarzeniach, aby już nigdy nic podobnego nie miało miejsca.

                                                          Renata Kuśnierczak

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Wyprawa na Wschód

Pomagają nam