Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Projekt Trwała pamięć pokoleń w roku szkolnym 2014-2015

Pierwszym działaniem projektowym w roku szkolnym 2014-2015 była organizacja przez naszą szkołę Konkursu Plastycznego Memoramus, czyli pamiętamy, skierowanego do szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem Memoramus. Jego celem było przede wszystkim popularyzowanie wśród uczniów akcji podejmowanych przez Stowarzyszenie Memoramus i  treści zawartych w jego statucie, kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem przeszłości i pamięci przodków.

Realizacja projektu Trwała pamięć pokoleń pozostawała w bieżącym roku szkolnym w ścisłym związku z przeprowadzeniem projektu Na tropach żołnierzy generała Andersa, w którym  Dębinkę wspierało Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Działania rozpoczęły się realizacją wystawy (również pod tytułem Na tropach żołnierzy generała Andersa), prezentującej pamiątki po andersowcach, połączonej z serią warsztatów i spotkań przygotowanych zarówno przez zaproszonych gości jak i nauczycieli naszej szkoły: dyrektora gimnazjum p. Adama Becha, p. Agnieszkę Kroll i p. Renatę Kuśnierczak. Wystawie towarzyszyło też rozstrzygnięcie wspomnianego wyżej Konkursu Plastycznego Memoramus, czyli pamiętamy, w którym pierwsze miejsce zajęła praca Marii Rząsy z kl. II c Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 im… gen. Władysława Andersa w Poznaniu.

Wiosną odbył się, zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, konkurs poświęcony tematyce andersowskiej, którego laureatem został także uczeń naszego gimnazjum: Tomasz Korobacz.

Kolejny już raz przez cały rok odbywały się spotkania w ramach fakultetu Człowiek w świecie totalitaryzmów, którego głównym celem było zapoznanie uczniów z kluczowymi wydarzeniami historii europejskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy środkowowschodniej i ziem polskich. Jego uczestnicy 17 marca 2015r. wysłuchali w Instytucie Pamięci Narodowej wykładu pt. Zbrodnia katyńska, a następnie odbyli  warsztaty pt. Co kryją warsztaty IPN? 13 kwietnia ta sama grupa uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Następnego dnia, 14 kwietnia, w  ramach spotkań ze świadkami historii uczniowie przeprowadzili wywiad z panem Tadeuszem Pateckim – prezesem poznańskiego Stowarzyszenia Katyń. Jego przedmiotem była historia powstania w Poznaniu pomnika katyńskiego.

Kulminacją tegorocznego projektu była wizyta w naszej szkole córki gen. Władysława Andersa – pani Anny Marii Anders, która miała miejsce 28 kwietnia 2015r. Z gościem specjalnym uczniowie obydwu szkół przeprowadzili wywiady. Pani Anders, bardzo świadomie i z zaangażowaniem wypełniając misję głoszenia prawdy o życiu swojego ojca, sama będąc dzieckiem polskich emigrantów i spędziwszy swoje życie na obczyźnie, zostawiła naszym uczniom piękne przesłanie: aby byli dumni ze swojej polskości i chcieli dla Polski pracować przede wszystkim żyjąc w ojczyźnie, do której przez całe powojenne życie tęsknił Władysław Anders.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie uczestników poprzednich edycji projektu Trwała pamięć pokoleń z prezesem Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus: panem Wincentym Dowojną. Spotkanie miało charakter wspólnej refleksji i wspomnień związanych z wizytą w Smoleńsku, Katyniu i na Wschodzie. Było ono tym ważniejsze, że w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła nie brała udziału w Marszu Pamięci Gniezdowo - Las Katyński. Włączyliśmy się jednak w wyjazd praktycznie, poprzez zbiórkę przyborów szkolnych dla polonijnych dzieci z Nowogródka i zbiórkę pieniężną na rzecz katolickiej parafii prowadzonej przez polskiego franciszkanina, o. Ptolemeusza, w Smoleńsku. W działaniach tych wspierał nas Szkolny Klub Wolontariusza.

Mam nadzieję, że wszystkie okoliczności sprzyjać będą podjęciu przez naszą szkołę w roku szkolnym 2015-2016 kolejnej wyprawy na Wschód.

 

                                                          Renata Kuśnierczak

Konkurs plastyczny

Na tropach żołnierzy generała Andersa

Anna Maria Anders z wizytą w Dębince

Pomagają nam