Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy

Celem projektu "Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy" jest wymiana praktyk pomiędzy szkołami partnerskimi oraz rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności podstawowych uczniów oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach zaplanowanych działań chcemy wprowadzić do praktyki szkolnej elementy ekonomii oraz kształtować      postawy przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności społecznej i gospodarczej. Nauczyć przy okazji umiejętności radzenia sobie ze stresem, planowania i zarządzania czasem.
 
Uczniowie i nauczyciele będą dzielić się wiedzą i umiejętnościami, zdobywać wiedzę z pierwszej ręki podczas spotkań ze specjalistami, ludźmi sukcesu, przedsiębiorcami, pasjonatami, uczyć się poprzez praktykę (realizując projekty  uczniowskie) oraz zabawę (przy wykorzystaniu gier), dokumentować     projekt nagrywając wywiady, tworząc filmy, strony internetowe   i newsletter.
 
Nasi partnerzy w projekcie to:

  • Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu z Nasaud (Rumunia), 
  • Gymnasio Agrias Volou z Agrii (Grecja), 
  • Istituto Comprensivo F.D'Amico z Rosolini (Włochy),
  • Escola el Cim SCCL z Terrassy (Hiszpania).  

 
Tu warto dodać, że Escola el Cim SCCL to nasza katalońska siostra    bliźniaczka - szkoła społeczna w miejscowości położonej 30 km od Barcelony. Organem prowadzącym tę placówkę, tak jak i w naszym przypadku jest stowarzyszenie założone przez rodziców i nauczycieli.

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 3 - wersja polska

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 3

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 2 - wersja polska

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 2

Podsumowanie wizyty w Polsce

Wizyta międzynarodowa w Poznaniu

Przygotowujemy się do wizyty międzynarodowej

"Co Ty wiesz o Ekonomii?"

Przedświąteczne akcje charytatywne w Dębince

Erasmus Day 2019

European Day of Languages 2019

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 1 - wersja polska

Międzynarodowy newsletter projektu - numer 1

Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy na co dzień

Rozstrzygnięcie konkursu na logotyp

Pierwsze spotkanie

Regulamin projektu AKP

Regulamin międzynarodowego konkursu na logotyp projektu

Pomagają nam