Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Święto Niepodległości’22

Święto Niepodległości’22

Czytamy, rozumiemy i śpiewamy… polski hymn narodowy

Są teksty i pieśni, które dobrze znamy, ale wypowiadamy lub śpiewamy
automatycznie, bez głębszego zastanowienia. Jednym z nich jest nasz hymn
narodowy - Mazurek Dąbrowskiego.
W tym roku uczniowie klas 4-8 w szczególny sposób pochylili się nad tym XIX-
wiecznym tekstem, który towarzyszył kilku ostatnim pokoleniom Polaków w chwilach
największych klęsk i triumfów, starając się zgłębić jego meandry, a niekiedy i
tajemnice.
Kim był Czarniecki i dlaczego rzucał się przez morze?
Co to są tarabany?
Jak brzmiałby tekst Mazurka gdyby pisano go współcześnie?
Czy podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu można zachowywać się w
dowolny sposób?
Z jakimi utworami Mazurek Dąbrowskiego stanął w konkury o tytuł polskiego hymnu
narodowego?
Dlaczego w tekście Mazurka pojawia się Napoleon?
Czy Mickiewicz zgodnie z prawdą historyczną napisał w swoim utworze, iż Tadeusz –
bohater naszej epopei narodowej -
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wnijścia alkowy;
I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek.[…]?

I co to jest ten trzynastozgłoskowiec, w którym można oznajmić:
Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!…
Marsz Dąbrowski do Polski! – i wszyscy klasnęli, […]?

Może jednak najważniejsze tego dnia było to, że pieśń łączącą wszystkich Polaków
zaśpiewali razem WSZYSCY obecni na uroczystości uczniowie i nauczyciele
Dębinki.
Pamiętajmy, że spośród wszystkich hymnów narodowych na świecie, z których
każdemu należy się szacunek, tylko Mazurek Dąbrowskiego jest NASZ.

Pomagają nam