Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Teatr grecki w „Dębince”

Środa, 12 grudnia, była w „Dębince” świętem greckiego teatru. Tego dnia uczniowie klas piątych zakończyli kilkutygodniowy projekt, którego celem było przygotowanie spektakli zrealizowanych w konwencji antycznej, a opartych na greckich mitach.

Uczniowie musieli samodzielnie przygotować plan wydarzeń i oparty na nim scenariusz, podzielić role, a następnie zaprojektować i wykonać: dekoracje, stroje oraz maski. Przez kilka tygodni (w ramach zajęć historii, języka polskiego a nawet po lekcjach) odbywały się próby poszczególnych zespołów. Dla większości dzieci był to pierwszy kontakt z teatrem antycznym, w którym trzeba było uszanować i dostosować się do bardzo rygorystycznych zasad ustanowionych niemal 2500 lat temu. Największym problemem okazało się zachowanie jedności miejsca, akcji i czasu oraz maksymalnej liczby trzech aktorów występujących na scenie. Ważne było też zrozumienie funkcji chóru i jego właściwe wykorzystanie w trakcie spektaklu.

Premiera była udana. Na scenie dwanaście razy stawali aktorzy prezentujący kolejno mitologiczne opowieści. Byli Ariadna z Tezeuszem i Minotaurem, Syzyf, gromowładny Zeus i Atena, Kora i Demeter, Odys i Kirke, Orfeusz i Eurydyka, Narcyz, Pandora oraz grecka wizja stworzenia świata. W ten sposób dzieci dobrze poznały mity greckie, a przy okazji przyswoiły sobie aktorskie ABC. Zakończony projekt nawiązuje do realizowanego przez naszą szkołę przez ostatnie lata programu Ersamus+ zatytułowanego „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i Rzymian”, w którym wykazywaliśmy związki współczesnego nam świata z jego antycznymi korzeniami.

 

Adam Bech

Pomagają nam