Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Szkolny Klub Wolontariusza DZIĘKUJE

Wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom  chcemy serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie i niesioną pomoc:
- dzięki uczniom klas piątych i wolontariuszom z gimnazjum zbieraliśmy fundusze w czasie trwania drzwi Otwartych sprzedając ciasta i kawę w naszej Kawiarence - DZIĘKUJEMY
- dzięki Państwa zaangażowaniu uzbieraliśmy bardzo dużo rzeczy jesienno – zimowych dla podopiecznych z Kołaczkowa – DZIĘKUJEMY
- uczniowie gimnazjum pomogli w uporządkowaniu opuszczonych grobów przed Świętem Zmarłych - DZIEKUJEMY
- wspomogliście nas w akcji „Opatrunek na ratunek”, dzięki czemu uzbieraliśmy kilka kartonów środków opatrunkowych przekazanych Fundacji Redemptoris Missio- DZIĘKUJEMY
- gimnazjaliści poświęcają swój czas, pomagając w opiece nad najmłodszymi w szkolnej świetlicy – DZIĘKUJEMY
- po raz kolejny dzięki pomocy Państwa zrealizowaliśmy świąteczne marzenia podopiecznych z OWDiR w Kołaczkowie- DZIĘKUJEMY
- tradycyjnie wspomogliśmy też świątecznymi prezentami potrzebujące dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 84 – DZIĘKUJEMY

Szkolny Klub Wolontariusza wraz z opiekunami

Pomagają nam