Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Śpieszmy się kochać ludzi...

W środę 28 października grupa wolontariuszy SKW wraz z opiekunem wybrała się na pobliski zabytkowy cmentarz Bożego Ciała, aby przed dniem 1 listopada uporządkować i zapalić znicze na grobach, o których nikt nie pamięta lub o których nie ma kto pamiętać. To magiczne przeżycie - odkrywać pod warstwą zeschłych liści położony przez kogoś wiele lat temu mosiężny krzyż. Wyczyścić go i położyć w widocznym miejscu, na czystym już nagrobku i zapalić przy nim znicz. Zapalenie znicza i chwila zadumy nad losem ludzi pochowanych w tych grobach, to moment który, mam nadzieję, długo wolontariusze będą pamiętać.

Teresa Myszkowska

Galeria zdjęć

Pomagają nam