Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Razem możemy więcej - Solidarni z Ukrainą

Nasza dębinkowa społeczność chętnie pomaga tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Dzieci mają otwarte serca i rączki gotowe by pomóc. Chcemy pomagać, chcemy pokazać, że nasi Sąsiedzi z Ukrainy mogą liczyć na nasze wsparcie. Każdego dnia chcemy dodawać im otuchy. Każdy uśmiech dziecka to nadzieja na lepsze jutro.

Kolejne dni zbiórki za nami. Kartony i worki zapełniają się jeden po drugim. Dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Absolwentom i Wszystkim Przyjaciołom Dębinki za okazane serce i ogromne zaangażowanie Razem możemy więcej! Wszystkie dary przekazujemy Fundacji ORCHidea. RAZEM możemy więcej!!!

Pomagają nam