Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Podsumowanie projektu Comenius

27 czerwca br. w naszej szkole odbyło się wielkie podsumowanie dwuletniego projektu Comenius zatytułowanego „Jeśli życie to energia, nasza przyszłość kryje się w oszczędnościach”.

Przez cały dzień uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, plastycznych i muzycznych, których efektem było powstanie koszulek promujących program, kraje partnerskie (Bułgarię, Grecję, Hiszpanię, Turcję, Włochy oraz Polskę) i ideę oszczędzania energii, a także plakatów i piosenek o naszych partnerach.

Każda z klas uczestniczyła też w prezentacjach przygotowanych przez drugoklasistów, a dotyczących wszystkich działań realizowanych przez naszą szkołę w ramach projektu w ostatnich dwóch latach.

Na koniec spotkaliśmy się wszyscy by zaprezentować wyniki naszej pracy oraz wziąć udział w degustacji narodowych potraw krajów partnerskich przygotowanych w czasie warsztatów kulinarnych.

Jakie wnioski nasuwają nam się po dwóch latach wytężonej pracy? Jakie efekty przyniósł program?

1. Nagłośniliśmy w szkole problemy związane z oszczędzaniem energii.

2. Zmieniliśmy kilka stereotypów dotyczących ekologii i ochrony środowiska, np.: że obydwa terminy oznaczają to samo. Uświadomiliśmy sobie też, że ochrona środowiska powinna rozpoczynać się od każdego z nas. Naszego myślenia i codziennego postępowania. Wiemy  już, że zasoby natury, choć ogromne, nie są niewyczerpalne, a nie jest ważne tylko tu i teraz, ale warto też zadbać o przyszłość kolejnych pokoleń.

3. Zorganizowaliśmy wiele aktywności mieszczących się w ramach projektu oraz priorytetu edukacyjnego, które promowały postawy związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych

4. Lepiej poznaliśmy kulturę, historię i tradycje krajów partnerskich. Przełamaliśmy wiele barier i stereotypów.

5. Na przyznane przez Narodową Agencję Comeniusa 24 mobilności zrealizowaliśmy ich 26, w tym:

12 nauczycielskich (Trapani 2, Vidin 2, Elazig 2, Altea 2 i Thessaloniki 4) 

14 uczniowskich (7 Vidin i 7 Thessaloniki)

6. Zdobyliśmy doświadczenie w organizacji wyjazdów zagranicznych związanych z wymianą międzynarodową oraz w koordynowaniu pracy zespołu międzynarodowego

7. Zachęciliśmy uczniów i nauczycieli do doskonalenia umiejętności językowych.

8. A na koniec coś bezcennego: zdobyliśmy wielu nowych przyjaciół, z którymi będziemy się starali utrzymać kontakt i współpracować.

Pomagają nam