Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pasowanie na ucznia

W środę 14 października 2020 roku w Dzień Edukacji Narodowej odbyła się Uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Niestety w tym roku wyjątkowo, z racji obecnej sytuacji epidemiologicznej na świecie, pasowanie odbyło się bez udziału rodziców. Uroczystość została sfilmowana. 

Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły, oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Beata Łuczak-Wencel. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona  uczniów naszej szkoły.

Uroczyste ślubowanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w klasach oraz oficjalnym rozdaniem pierwszego poważnego dokumentu – legitymacji szkolnej.

Paulina Jakubowicz

Pomagają nam