Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pasowanie na czytelnika biblioteki

W piątek, 23 listopada 2018, uczniowie klasy 1b zostali przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Zanim to nastąpiło, pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem, rozkładem i zawartością księgozbioru oraz poznali zasady wypożyczania książek. Dowiedzieli się również, jak zachować się w bibliotece oraz jak dbać o książki, aby długo służyły wszystkim czytelnikom. Po złożeniu przyrzeczenia, że zawsze będą szanowali książki, a także sumiennie będą wykonywać obowiązki czytelnika, mogli samodzielnie po raz pierwszy wypożyczyć książkę, z czego wszyscy skorzystali. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał okolicznościowy dyplom oraz legitymację Pożeracza Książek.
Życzymy miłej lektury.


Małgorzata Jarosz

Pomagają nam