Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Pasowanie na czytelnika biblioteki

Zerówkowicze uroczyście zostali przyjęci w poczet czytelników naszej biblioteki. Zapoznali się księgozbiorem i regulaminem biblioteki. Dowiedzieli się jak dbać o książki. Złożyli ślubowanie, otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika oraz zakładki do książek sporządzone przez  opiekunów z VI klas.

Małgorzata Jarosz

Pomagają nam