Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Kawiarenki wolontariatu

KAWIARENKI Wolontariatu wpisały się już w obraz naszej szkoły. Szkolny Klub Wolontariusza, poprzez organizację KAWIARENEK na Drzwiach Otwartych, Turnieju Noworocznym oraz Koncercie Charytatywnym zbiera fundusze, które wspomagają potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez zakup pysznych wypieków wspomagają działalność Wolontariatu.

Opiekunki SKW

Pomagają nam