Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Finał Międzyszkolnego Konkursu Ekonomicznego w Dębince

Media o konkursie: Forbes, Wprost, Wyborcza.

Jon Keynes powiedział kiedyś, że „wybitny ekonomista musi posiadać rzadki zestaw talentów... Musi być matematykiem, historykiem, mężem stanu, filozofem – wszystkim po trochu. Musi rozumieć symbole i wiedzieć, jak używać słów. Musi rozważać to, co partykularne, w kategoriach tego, co ogólne, i w tej samej chwili dotykać abstrakcji i konkretu. Musi badać teraźniejszość w świetle przeszłości w imię celów przyszłości”. Te słowa wyjaśniają, jak ważną i wszechstronną dziedziną życia jest ekonomia. Zgadzamy się tym i pragniemy propagować ją wśród uczniów, by jako dorośli lepiej funkcjonowali w codziennym życiu. Propagowaniu wiedzy ekonomicznej służy właśnie nasz Międzyszkolny Konkurs „Ekonomiczny klucz do przyszłości”.

10 maja odbył się w Dębince finał czwartej edycji.  Tym razem w szranki stanęło 76 uczniów, reprezentujących 14 wielkopolskich szkół. To - jak na razie - rekordowa liczba.

Zadania konkursowe były zróżnicowane: w pierwszym etapie uczniowie musieli sobie poradzić z testem teoretycznym, w którym należało się popisać znajomością i rozumieniem podstawowych terminów i zasad rządzących ekonomią. Nie zabrakło także zadań wymagających trafnej interpretacji danych. Należało między innymi porównać ofertę kredytową dwóch banków, wskazując najkorzystniejszą dla klienta, właściwie odczytać wykres kursu akcji, oraz zinterpretować tekst naukowy.

W części praktycznej uczniowie musieli się zmierzyć z nieszablonowym zadaniem. Wcielając się w rolę nauczycieli przedsiębiorczości mieli wyjaśnić pojęcie popytu i podaży uczniom edukacji wczesnoszkolnej – tę funkcję, oceniając rzetelnie pomysły uczniów, pełnili członkowie czterech komisji, składających się z przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji UEP, firmy Grant Thornton, Wydawnictwa Publicat oraz autorów programu „Mały Ekonomista”. Zespół ten pracował pod przewodnictwem prof. dr hab. Kamili Wilczyńskiej.

Finał zaplanowaliśmy tak, aby uczniowie nie tylko rywalizowali ze mną w dziedzinie wiedzy ekonomicznej, ale także by mogli ją poszerzać. W czasie, gdy pracowały komisje konkursowe, oceniając prace, uczniowie mogli obejrzeć film „Spokojnie, to tylko ekonomia” oraz wysłuchać wykładu prof. dr hab. Katarzyny Perez „Stopa i portfel inwestora”.

Tytuł laureatów Konkursu w tegorocznej edycji otrzymali:

Stanisław Mazurkiewicz – 1 miejsce

Cezary Wieszczeczyński – 2 miejsce

Mateusz Niemira – 3 miejsce

Nagrody za wyróżnienie przyznano także uczniom za zajęcie miejsc od 4 do 10. Byli to: Kajetan Kucharski, Michał Machoj, Jakub Dziadek, Franciszek Rosada, Wiktor Napierała, Antoni Handschuh i Anna Ryżek.

Ponadto, organizatorzy uhonorowali wyróżnieniami 3 najlepsze zespoły. Były to pary:

1. Mateusz Niemira i Cezary Wieszczeczyński

2. Michał Machoj i Kajetan Kucharski

3. Stanisław Mazurkiewicz i Julian Baranowski

Dziękujemy fundatorom nagród: Grant Thornton, Narodowemu Bankowi Polskiemu oddziałowi w Poznaniu, Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwu Publicat, firmie edukacyjnej Mały Ekonomista i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.

Mamy nadzieję, że po raz kolejny udało się nam dowieść, że ekonomia jest pasjonującą dziedziną wiedzy, a uczyć jej należy jak najwcześniej.

 

Beata Łuczak – Wencel, Adam Bech

Organizator:

 

Pomagają nam