Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Erasmusa czas zacząć…

Po niemal półtora roku przygotowań i konsultacji międzynarodowych pomiędzy koordynatorami z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii i  Rumunii, nasza szkoła rozpoczyna realizację dwóch projektów w ramach programu Erasmus+.

Pierwszy z nich poświęcony jest szeroko pojmowanemu dziedzictwu kulturowemu Europy i jej regionów. Projekt zatytułowaliśmy Euritage ID. W trakcie jego realizacji będziemy badać regionalne odrębności i podobieństwa pomiędzy Andaluzją, Mołdawią, Umbrią i Wielkopolską. Liczymy na to, że uda się nam w ten sposób zainteresować uczniów regionalistyką ale także pokazać różnorodność współczesnej Europy. W tym celu zajmiemy się między innymi zdobnictwem, sztuką użytkową i tradycyjnymi rzemiosłami, kuchnią regionalną, ludową muzyką, pieśnią i tańcem, architekturą, krajobrazem kulturowym i na koniec dziedzictwem historycznym i literackim.

Drugi projekt zatytułowany „Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy” koncentruje się na ekonomii. Nie mamy jednak zamiaru uczyć się wzorów i formuł. Chcemy by za jego pomocą ekonomia i przedsiębiorczość trafiły do szkolnych plecaków. Stały się bliskie, zrozumiałe i rozpoznawalne w otoczeniu. W trakcie projektu chcemy wypracować metody nauczania ekonomii w trakcie zajęć matematyki, języka ojczystego, historii i innych przedmiotów. Chcemy też udowodnić wszystkim niedowiarkom, że ekonomia jest obecna w naszym życiu, a znajomość jej praw ułatwia nam rozumienie otaczającego nas świata. Mamy też nadzieję, że uda się nią zainteresować dzieci i nieco starszych członków naszej społeczności, a tym samym zachęcić ich do pogłębiania wiedzy na ten temat.

Nad oboma projektami będziemy pracować równolegle przez kolejne dwa lata. Czeka nas wiele pracy, ale też niezwykła przygoda. Jej elementem będzie możliwość udziału w krótkoterminowych wymianach grup uczniów. Wyjazdy do szkół partnerskich (a jest ich w obu projektach łącznie aż 8) będą ukoronowaniem i podsumowaniem pracy nad poszczególnymi zadaniami dla najaktywniejszych uczniów. Jedno możemy zagwarantować – każdy uczeń zdobędzie nową wiedzę i umiejętności. Każdy też będzie miał szansę zrobić coś co wykracza poza szkolną codzienność.

Od początku września zrealizowaliśmy już pierwsze działania, między innymi odbyły się spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami, których celem było upowszechnienie informacji o projektach. W tej chwili przygotowujemy spotkania koordynatorów, które odbędą się we Włoszech. Trwają też prace nad przygotowaniem dokumentacji finansowej i uzgodnienia dotyczące metod i terminów realizacji programu, budowana jest strona na portalu eTwinning, przygotowujemy konkursy na logotypy projektów, zbierane są zgody rodziców na udział ich dzieci w projekcie… i załatwianych jest wiele innych drobnych, bez których projekty nie mogą istnieć.

Regulaminy projektów dostępne są w zakładce PROJEKTY EDUKACYJNE na stronie www.debinka.pl.

Zachęcamy do śledzenia doniesień o postępach naszych prac.

Pomagają nam