Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Ekonomiczny klucz do przyszłości 2022

W piątek 6 maja zakończyła się siódma edycja Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”, w którym w tym roku szkolnym wzięło udział ponad 150 uczniów z Wielkopolski. Podczas finału konkursu jedenastu z nich rywalizowało o tytuły laureatów. Kilkugodzinna praca, w tym test teoretyczny oraz prezentacja zadania praktycznego pozwoliły ustalić następujące wyniki konkursu:

 

miejsce I (LAUREATKA)        Hanna Nawrocka

miejsce II (LAUREAT)          Ignacy Kucharski

miejsce III (LAUREAT)         Maksymilian Zientek

 

oraz (w porządku alfabetycznym):

FINALISTA                          Oliwier Adamczyk

FINALISTA                          Jakub Ciołek

FINALISTA                          Adam Kolenda

FINALISTA                          Hubert Napierała

FINALISTKA                       Zofia Ostrowska

FINALISTA                          Mateusz Siuda

FINALISTA                          Jan Siwy

FINALISTA                          Maksymilian Zyk                                            

 

Organizatorem konkursu jest niezmiennie Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim o/Poznań, Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. Patronat nad Konkursem przyjęła Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Grant Thornton oraz Wydawnictwo Publicat.

Nad realizacją przedsięwzięcia czuwała Kapituła Konkursu z prof. dr hab. Kamilą Wilczyńską (WSHiU Poznań), prof. dr hab. Waldemarem Frąckowiakiem (UE Poznań) oraz panią Izabelą Pietrzak (NBP o/Poznań) na czele. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, wymienić należy także dr Przemysława Grobelnego (UE Poznań), prof. dr. hab. Marka Zielińskiego (Prezesa Zarządu Fundacji UEP), Monikę Bryłkowską (dyrektora Fundacji UEP), Annę Gorzyńską (dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu), Romana Dutkiewicza (z-ca dyrektora Oddziału Okręgowego w Poznaniu), Emilię Mendek (wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu), a także Tomasza Wróblewskiego i Jacka Lechnę (Grant Thornton). To szacowne grono weszło w skład komisji oceniających finałowe rozwiązanie praktyczne oraz wzięło udział w ceremonii wręczenia nagród. Okolicznościowy wykład wygłosił gość specjalny konkursu prof. dr hab. Paweł Marszałek (UE Poznań).

Warto dodać, że uczestnicy konkursu co roku przygotowują się do rywalizacji samodzielnie - ekonomia nie jest przedmiotem szkolnym, a całą niezbędną wiedzę należy zdobyć, poznając literaturę obowiązkową i uczestnicząc w wykładach przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego. Dla młodych ludzi to bardzo duże wyzwanie, z którym radzą sobie zdumiewająco dobrze.

Wszystkim uczestnikom konkursu, a przede wszystkim jego Laureatom i Finalistom życzymy rozwijania ekonomicznych pasji i umiejętnego ich wykorzystywania w życiu!

Zespół “Ekonomicznego klucza do przyszłości”

Pomagają nam