Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

TRIKI MATEMATYKI - CZYLI O MATEMATYCZNYCH UŁATWIACZACH

Matematyka może być łatwa i my wiemy, jak to sprawić. Taki jest główny cel projektu, skierowanego do uczniów klas 4,5 i 6 naszej szkoły. Uczniowie w czasie zajęć dodatkowych z matematyki poznawać będą matematyczne „ułatwiacze” - szybkie sposoby mnożenia, dodawania i odejmowania liczb małych i dużych. Dowiedzą się jak mnożą ich rówieśnicy w Japonii i jak do problemów matematycznych podchodzą uczniowie w Finlandii. Będą mieli okazję znaleźć punkty wspólne między motylem a dodawaniem ułamków zwykłych oraz odkryją magię symetrii. Natomiast z prostokąta wyczarują inne figury, poznając wzory na ich pola. Aby zdobyta przez uczniów wiedza rozeszła się w świat- uczniowie zorganizują warsztaty dla swoich rodziców a ich wiedzę sprawdzą quizem przygotowanym w aplikacji Kahoot. Podsumowaniem projektu będzie „Matematyczna familiada”- szkolna gra w formie stacji zadaniowych, a wymiernym skutkiem - wykorzystywanie poznanych trików na lekcji i w życiu codziennym.

I etap działań

Pomagają nam