Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Regulamin Konkursu Literackiego

Regulamin Konkursu Literackiego dla uczniów klas 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „List do ulubionego bohatera literackiego”.

 

I ZAŁOŻENIA  OGÓLNE I CELE KONKURSU

  1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3.

  2. Cele konkursu:

   a) promocja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

   b) zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych i redakcyjnych.

   c) rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

   d) promowanie talentów literackich,

 

II ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs Literacki organizowany jest dla uczniów klasy 4-6 szkoły podstawowej.

 2. W konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie.

 3. Uczestnikiem może być każdy uczeń, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją pracę.

 4. Podczas konkursu uczniowie piszą list, do dowolnie wybranego bohatera literackiego.

 5. Podpisane, czytelne i estetyczne prace oddają w wyznaczonym terminie bibliotekarzowi.

 6. Jury ocenia prace i wyłania zwycięzcę.

 

III KRYTERIA OCENY PRAC

  1. Pomysłowość

  2.Poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna.

  3. Przestrzeganie wymogów formalnych listu.

  4. Estetyka pracy.

 

IV TERMIN KONKURSU

1. Ostateczny termin dostarczania prac upływa z dniem  27.03.2017 r.

2. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

V NAGRODY

  Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a osoby, które zajęły I, II, III miejsca – dyplomy i nagrody książkowe.

 

Pomagają nam