Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Odyseja Umysłu 2007

W tym roku po raz piewrszy, dwie dębinkowe drużyny wzięły udział w międzynarodowym konkursie Odyseja Umysłu. Obydwie drużyny zakwalifikowały się do Finału Ogólnopolskiegiego, gdzie jedna zdobyła 4, a druga 7 miejsce. Gratulujemy!

Pomagają nam