Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Kawiarenki Szkolnego Klubu Wolontariusza

Wolontariuszki prowadzą Kawiarenkę Wolontariatu – działającą na terenie szkoły podczas spotkań nauczycieli z rodzicami. Dochód ze sprzedaży ciast i innych słodkości własnego wyrobu przeznaczamy na cele związane z pracą wolontariatu, m.in. wspieramy w ten sposób podopiecznych ŚDS "Kamyk", Dom Dziecka w Kołaczkowie i wiele innych akcji charytatywnych.

Pomagają nam