Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

9 05 2017

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 9 maja 2017

Najważniejsze komunikaty:

Należy bezwzględnie zawsze zamykać furtkę. Pozostawianie otwartej nie jest wcale uprzejmością dla kolejnych przychodzących rodziców a umożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do dzieci i mienia szkoły.

Nie wolno zastawiać bramy wjazdowej. Po raz kolejny prosimy nie parkować na wysokości bramy wjazdowej. Busy i autokary nie mogą dowieść lub odebrać dzieci, ponieważ rodzice systematycznie i każdego dnia zostawiają zaparkowane samochody blokujące bramę i zatoczkę przed bramą.

W przypadku zauważenia osób podejrzanie zachowujących się w okolicy szkoły należy o tym fakcie powiadomić natychmiast sekretariat i/lub woźnego lub pracownika ochrony szkolnej.

Porządek obrad:

  • Komunikaty dyrekcji szkoły
  • Wolne głosy
  • Rozszerzenie zakazu używania telefonów i innych urządzeń na terenie szkoły

Ad.1. Komunikaty dyrekcji szkoły

Dochód z Jarmarku Wiosennego wyniósł 2269.98zł i zgodnie z planem zostanie przeznaczony na zagospodarowanie terenów na tyłach szkoły.

Półkolonie letnie: odbędą się dwa turnusy: 3-7 lipca i 10 -14 lipca.

Klub Wolontariusza jeszcze do końca tygodnia (12.05.) zbiera odzież używaną dla Domu w Kołaczkowie.

Serdeczne podziękowania dla  mamy dębinkowej (pragnącej zachować anonimowość) za ufundowanie sprzętu nagłośnieniowego dla zespołu wokalnego pana Karola. Szkoła otrzymała na ten cel 4000zł. Dziękujemy

Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki Figaj za przeprowadzone w klasach piątych i drugich zajęć z zakresu mindfulness.

W dniu 11.05. ostatnie drzwi otwarte w bieżącym roku szkolnym.

W dniu 13.05. kolejna grupa młodzieży gimnazjalnej z naszej szkoły w ramach projektu Erasmus + wyjeżdża do Hiszpanii. Jesienią odbędzie się wyjazd do Włoch.

W dniu 12.05. odbywa się w Dębince finał międzyszkolnego konkursu Ekonomicznego. Pomysłodawcą konkursu jest Tomek Wróblewski, patronatem konkurs objęło NBP a czuwa nad konkursem specjalnie powołana Kapituła.

W najbliższym czasie – 5 czerwca odbywa się też X jubileuszowy Finał Wojewódzkiego Konkursu Obieżyświat, którego pomysłodawczynią jest pani Barbara Kowalik. Obecnie jest to konkurs wojewódzki współorganizowany przez nasze Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Wydział Geografii UAM.

Ad.2. Wolne głosy

Droga rowerowa wzdłuż Grabowej jednak zostanie zrealizowana. Najprawdopodobniej  znaki zostaną wymienione na poziome, tak aby nie blokować wjazdu dla autokarów. Nadal trwają rozmowy w sprawie ewentualnego odwrócenia kierunku ruchu na ul. Świerkowej (miasto sprawdza czy można wprowadzić ruch w dwóch kierunkach na odcinku od Grabowej do Czechosłowackiej).

Uwagi do przekazania Jaglance: powinna wzrosnąć szybkość wydawania posiłków podczas przerw obiadowych. Pełne menu śniadaniowe jest dostępne zbyt późno. Musi być możliwość skorzystania z bufetu przed lekcjami.

Ad.3. Rozszerzenie zakazu używania telefonów i innych urządzeń. Rada Rodziców prosi o omówienie w klasach podczas najbliższych zebrań klasowych kwestii ewentualnego rozszerzenia zakazu używania telefonów komórkowych. Zakaz miałby obowiązywać co najmniej do godziny 15.00.

 

Agata Kowalewska

Przewodnicząca RR

 

 

 

 

 

Pomagają nam