Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

07.03.17

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 7 marca 2017

Porządek obrad:

  • Komunikaty dyrekcji szkoły
  • Wszawica
  • Bal RR
  • Jarmark wiosenny w Dębince
  • Koncert Charytatywny
  • Półkolonie letnie

Ad.1. Komunikaty dyrekcji szkoły

Dyrekcja szkoły przedstawiła nadchodzące zmiany w trybie nauczania w Dębince w związku z wprowadzeniem w życie bieżącej reformy edukacji.

Zmiana wychowawcy nastąpi po klasie trzeciej. Nowy wychowawca obejmie opieką oddział od 4 do 8 klasy. Rezygnujemy z mieszania klas (dotychczas zespoły klasowe były na nowo ustalane podczas przechodzenia do gimnazjum). Najstarsza klasa w szkole będzie opiekunem klasy najmłodszej.

Szkoła chce kontynuować projekty i wydarzenia, które do tej pory odbywały się w gimnazjum np. noc naukowców, gra terenowa Hakun, projekt edukacyjny, itp.

Dyrekcja informuje, że pieniądze z 1% za rok 2015 zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenów zielonych i terenów zabawy na tyłach szkoły. Kwota uzyskana w ten sposób nie wystarczy na kompleksowe zagospodarowanie terenu ale część prac będzie można wykonać i część wyposażenia będzie można zakupić. Zachęcamy serdecznie do dalszego przekazywania 1% z podatku na rzecz Dębinki.

Ad.2. Wszawica

Dr Barbara Czech-Szczapa, na prośbę Pani dyrektor, przedstawiła objawy, przyczyny, sposoby leczenia i profilaktyki wszawicy u dzieci i dorosłych. W związku z systematycznie nawracającą wszawicą wśród dzieci w Dębince, RR poprosiła panią Szczapę o przygotowanie instrukcji dla rodziców i dzieci dotyczącej leczenia i profilaktyki. Mamy nadzieję, że uda się nam wreszcie nieco lepiej zapanować nad problem wszawicy.

Ad.3. Po balu RR.

Miło jest nam zakomunikować, że tegoroczny bal Rady Rodziców przyniósł ponad 6 tysięcy złotych zysku (to rekord!), który wesprze środki szkoły na nową pracownię MAC, która kiedyś była chlubą naszej szkoły, a obecnie z powodu przestarzałego wyposażenia, prawie nie jest już używana.

Ogromne podziękowania dla wszystkich rodziców, nauczycieli i przyjaciół Dębinki, którzy bawili się na balu. Wyjątkowe podziękowania dla rodziców, którzy spędzili piątkowe popołudnie i wieczór na dekorowaniu sali  balowej. Szczególne podziękowania dla Miry i Tomka Tomkowiaków za oprawę muzyczną wydarzenia i dla Anety Kucz-Ławrynowicz za koordynację cateringu.

Ad.4.

W związku z ogromnym powodzenie jarmarku świątecznego i festiwalu piernikowego, w dniach 10-12 kwietnia w szkole odbędzie się Jarmark wielkanocny, na którym będzie można zakupić ozdoby świąteczno - wiosenne. Jest to inicjatywa Rady Rodziców, mająca na celu zebranie funduszy na zagospodarowanie terenów zabawy/terenów zielonych na tyłach szkoły. Imprezą poprzedzającą jarmark będzie wystawa Ciastek wielkanocnych:  6-7 kwietnia, które później zostaną sprzedane na jarmarku.

Ad.5.

Już w sobotę 18 marca odbywa się Koncert Charytatywny. Dochód z koncertu będzie przeznaczony dla Fundacji Tak Po prostu opiekującej się domem dziecka w Kosewie. Zachęcamy do nabycia biletów lub zakupienia cegiełek.

Ad.6.

Półkolonie letnie są planowane na pierwsze dwa tygodnie lipca (dwa tygodniowe turnusy). Temat: Świat jest ciekawy. Moja australijska przygoda.

Przypominamy, że do dnia 21 marca są zbierane podpisy za referendum w sprawie reformy edukacji. Listy z podpisami można składać w sekretariacie szkoły (ze względu na ochronę danych osobowych) skąd zostaną zabrane przez pana Adama Ziajskiego i dostarczone do ZNP i tą drogą dostarczone na ul. Wiejską.

Agata Kowalewska

Przewodnicząca RR

 

Termin kolejnego zebrania RR 09.05.2017 godz. 18.00

Pomagają nam