Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

05.04.2016

Sprawozdanie z spotkania Rady Rodziców 05.04.2016r.

Porządek obrad:

  1. Informacje Dyrekcji Szkoły:

- Kuchnia i jadalnia
- Półkolonie letnie
- Piknik szkolny
- Odyseja umysłu
- Różne
   Konkurs taneczny
   Zgłoszone zagadnienia.

 

Ad. 1.

Kuchnia i jadalnia. Jadalnia zostanie uruchomiona niebawem. Krzesła i stoły już zakupiono. Kuchnia będzie mogła zostać uruchomiona od września. Konkurs na dostawcę posiłków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Trwają ostatnie prace nad kształtem umowy i warunków konkursu.

Półkolonie letnie. Odbędą się dwa turnusy: I od 4 do 8 lipca i II od 11 do 15 lipca. Odpłatność na tym samym poziomie co za półkolonie zimowe czyli 250 zł za dziecko za turnus. Przewodnim tematem będzie Ameryka. Szczegółowy plan wkrótce.

Piknik szkolny. Ze względu na stan terenu na tyłach szkoły piknik szkolny w tym roku jeszcze się nie odbędzie.

Odyseja Umysłu 2016. Z przyjemnością informujemy, że jedna z Dębinkowych drużyn Odysei Umysłu – drużyna klas piątych zajęła pierwsze miejsce w finale krajowym i tym samym uzyskała nominację do finału światowego w USA. Odyseuszom i trenerkom ( pani Agnieszka Kroll i pani Anna Matyja-Bielska) gratulujemy. Wyjazd jest oczywiście kosztowny i prosimy o wsparcie finansowe. Poszukujemy sponsorów wyjazdu naszych uczniów.

Różne. Dyrekcja przypomina o zasadach obowiązujących całą społeczność Dębinki dotyczących obecności na zajęciach lekcyjnych. Nieobecności muszą być usprawiedliwiane pisemnie. Ten problem dotyczy  głównie edukacji wczesnoszkolnej, rodzice nie przedstawiają pisemnych usprawiedliwień. Także klas najmłodszych dotyczy kwestia spóźnień, za które odpowiedzialni są rodzice dowożący dzieci do szkoły. Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 8.30 i nie ma tu widełek czasowych tak jak w przedszkolu na dowiezienie dziecka.

Dyrekcja stanowczo prosi o niezajmowanie rozmową nauczycieli pilnujących dzieci w świetlicy lub na dworze. Takie sytuacje zdarzają się często podczas odbierania dzieci po południu. Nauczycielom może być trudno odmówić rozmowy w takiej sytuacji, odmowa może też być różnie przyjęta przez rodziców, jednak należy pamiętać , że obowiązkiem tych dyżurujących nauczycieli jest opieka nad dziećmi. Dyrekcja prosi o umawianie się z tymi nauczycielami na wyczerpujące rozmowy w innych terminach.

Nadal pozostaje do rozwiązania kwestia nadpłat za półkolonie zimowe. Znaczna część rodziców ani nie odebrała swoich pieniędzy ani też nie zadeklarowała chęci podarowania ich świetlicy szkolnej. Pieniądze są w tej chwili jedynie przechowywane przez szkołę. Dyrekcja prosi rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych o niezwłoczną deklarację osobiście w sekretariacie szkoły lub mailem na adres sekretariatu.

Regały na książki są już uzupełnione darami dzieci i rodziców. Książki cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów. Akcja w zasadzie jest nieustająca. Książki można przynosić nadal i w dowolnym czasie do klas. Dzieci wtedy wspólnie z wychowawcą wklejają Dębinkowy exlibris i stawiają książki na półkach.

Ad. 2.

Konkurs taneczny. Ponownie omówiono temat ale decyzja nie została podjęta. Na przyszłym zebraniu Rady Rodziców zapewne odbędzie się głosowanie przedstawicieli klas. Obecnie zdania są podzielone na przeciwników konkursu tanecznego podczas turnieju mikołajkowego, którzy optują za utrzymaniem poprzedniej formuły (zgłoszone drużyny taneczne dziewcząt dopingują piłkarzy ze  swoich klas ) oraz na zwolenników  tegorocznej formuły konkursu tanecznego ( w którym drużyny taneczne dziewcząt rywalizują i są oceniane przez niezależne jury).

Ad. 3.

Zgłoszono kilka drobnych spraw dotyczących poszczególnych klas – dyrekcja udzieliła odpowiedzi na miejscu.  Pytania i odpowiedzi, które mogą zainteresować większość klas dotyczyły:

- Możliwości uruchomienia furtki w ciągu dnia od strony torów, która ułatwiałaby dojście do szkoły – ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie ma takiej możliwości. Już było kilku nieproszonych gości na terenie szkoły i przedszkola.

- Ogłoszeń i informacji o konkursach – prośba do dyrekcji o umieszczanie tych informacji w jednym miejscu np. na stronie internetowej szkoły.

- Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy jako stałego elementu edukacji naszych dzieci – sprawą zajmie się dyr. Adam Bech.

- Stojaki na rowery – będzie ich więcej.

 

Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców to 7 czerwca 2016 o godz. 18.00

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                              Agata Kowalewska

 

 

 

 

 

Pomagają nam