Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Włoska edukacja włączająca w Polsce po angielsku

Jeśli tytuł wzbudził Wasze zainteresowanie, to pierwszy cel został osiągnięty. 

Dlaczego “włoska”? W ramach projektu “Akredytacja w programie Erasmus+” finansowanego ze środków UE, zaplanowaliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli, które przeprowadzą eksperci zagraniczni. Pierwszym gościem była Maria Belluardo, wicedyrektor Istituto Comprensivo “F. D’Amico” z Rosolini we Włoszech. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialna za realizację programu edukacji włączającej. Wybraliśmy ją by zaprezentowała elementy systemu obowiązującego na Sycylii po naszych doświadczeniach ze stycznia, kiedy to dwójka polskich nauczycieli obserwowała pracę w jej szkole. Językiem komunikacji z ekspertką w czasie warsztatów był język angielski

Czym zatem jest edukacja włączająca? Jest to podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Dzieje się to poprzez budowanie społeczeństwa,w którym osoby niezależnie od różnic m.in. w stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu, wyznaniu są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako jeden z zasobów całej społeczności. 

Metody pracy w szkole włoskiej zaprezentowane przez ekspertkę to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki  i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. Wiele działań podejmowanych w naszej szkole odpowiada zaprezentowanym standardom, ale jednocześnie część z nich to inicjatywy oddolne, które są warte upowszechnienia. Bardzo ciekawym elementem dla polskiego zespołu były przykłady dobrych praktyk w organizacji i metodach pracy z osobami wymagającymi wsparcia, ich rodzicami oraz społecznościami klasowymi. 

Dlaczego edukacja włączająca jest jednym z elementów naszej akredytacji? Chcemy by Dębinka była cały czas szkołą dostępną dla każdego ucznia oraz otwartą na jego potrzeby i możliwości. To jedna z interpretacji naszego motta, bowiem każde dziecko uczymy tu “czuć i myśleć”.  Dębinka to szkoła zapewniająca każdemu uczniowi warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym. Edukacja włączająca jest więc dla nas elementem naturalnym. Warto posłuchać jak robią to inni. Warto wprowadzać zmiany, które będą udoskonalały model, którym posługujemy się od lat. Obserwujemy bowiem, że rosną potrzeby naszych uczniów, a wraz nimi bariery, które wraz z nimi musimy pokonywać.

W przygotowaniu kolejne spotkania szkoleniowe.

 

Pomagają nam