Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Tworzymy gry matematyczne

W listopadzie zaproponowaliśmy uczniom klas 7, aby zaprojektowali gry planszowe lub karciane związane z własnościami wielokątów. Wszyscy przygotowali się do tego zadania bardzo sumiennie. Przynieśli potrzebne materiały, przedyskutowali pomysły i tworzyli gry. Podczas projektu powstały DOMINA GEOMETRYCZNE, gra TRAPEZ- TRÓJKĄT- WYZWANIE, gra planszowa GEOPOLY, BINGO GEOMETRYCZNE i inne. Uczniowie wykonali te gry starannie i z pomysłem. Na kolejnych zajęciach grali wymiennie w gry i odkrywali, co można poprawić lub udoskonalić. Była to wspaniała przygoda, która przyniosła wiele radości i jednocześnie satysfakcji. Wykonane gry będą stanowiły ciekawe pomoce matematyczne w pracowni. Inspiracją był warsztat gier planszowych przeprowadzony dla uczniów wczesniej w ramach realizacji projektu M-potęgi "GEOmodna Dębinka".

Monika Ćwir

Pomagają nam