Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Zadania interdyscyplinarne

Regulamin

 

 1. Film musi być wymyślony, zrealizowany i zagrany przez uczniów naszej szkoły.

(samodzielnie lub w parach).

 1. Jakość obrazu i dźwięku powinna być wystarczająca do swobodnego oglądania.  

W przypadku niesłyszalnych dialogów, słabego obrazu lub innych problemów natury technicznej, film nie będzie oceniany.

 1. Długość filmu  to 2,5 -3 minuty.

 2. Początek filmu musi zawierać wybrany z listy temat, autora i ewentualny autorski tytuł filmu.

 3. Film może mieć formę wykładu, scenki, historii, nie może być zaś prezentacją multimedialną.

 4. W przypadku wykorzystania zewnętrznych materiałów (muzyka, zdjęcia, fragmenty filmów itp.) w napisach końcowych musi być podane źródło i właściciel praw.

 5. Każda pomoc w realizacji ( rodzice, inni uczniowie, nauczyciele itp.) powinna być zawarta w napisach końcowych.

 6. Ocenie podlegać będzie:

 1. wartość merytoryczna i wyczerpanie tematu

 2. realizacja (zdjęcia, montaż, muzyka)

 3. pomysłowość kreatywność, oryginalność

 

Terminy: czas realizacji  

do 10 stycznia 2018 ( I półrocze)

do 10 maja 2018  ( II półrocze)


Można otrzymać procenty dodatkowe z przedmiotu - do 5% ( decyduje komisja).

Filmy będą brały udział w konkursie na najlepszy film.

 

Tematy interdyscyplinarne:

 1. Matematyka w muzyce.

 2. Fenomen liczby 7.

 3. Zmatematyzuj człowieka.

 4. Paradoksy matematyczne.         

 5. Bryły w architekturze Poznania.

 6. Niedziesiątkowe systemy liczenia.

 7. Pszczoły a matematyka. Z wizytą w ulu.

 8. Po co się uczyć matematyki ?

 9. W jaki sposób nie zgubić się w lesie?

 10. Jak  mniejszości narodowe, etniczne wpłynęły na: język, architekturę, zwyczaje,  zabudowę, kuchnie regionalną ….

 11. Paradoks bliźniąt - eksperyment myślowy.

 12. Kot Schrödingera - eksperyment myślowy.

 13. Teoria Wielkiego Wybuchu.

 14. Fale grawitacyjne kontra fale elektromagnetyczne.

 15. Jak myśl ludzka zmieniła świat?

 16. Jak nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?

 17. Ciekawe zjawiska fizyczne w przyrodzie.

 18. Bądź bezpieczny w Internecie.

 19. Laureaci Nagrody Nobla - nauki przyrodnicze.

 20. Fizyka instrumentów muzycznych.

 21. Wpływ urządzeń technicznych na życie współczesnego człowieka.

 22. Nanotechnologia a organizmy żywe.

 23. Nanotechnologia w medycynie.

 24. Czym zajmuje się fizyka medyczna?

 25. Ważne odkrycia fizyczne na osi czasu.

 26. Pierwszy kontakt z obcą cywilizacją - wizje i przypuszczenia naukowców.

 27. Neurologiczne podstawy uczenia się.

 28. Nowe odkrycia w biologii i ich wpływ na naszą przyszłość.

 29. Wpływ człowieka na jego własne zdrowie. Układ ruchu, pokarmowy, krwionośny i nerwowy, a codzienne nawyki.

 30. CSI żywności.

 31. Doświadczaj, poznawaj, działaj... - czy warto eksperymentować ?

 32. Od alchemii do współczesnych nowinek chemicznych.

 33. Dopalacze, narkotyki, środki odurzające - jak wpływają na organizm człowieka.

 34. Po co są pierwiastki chemiczne?

Pomagają nam