Język strony
Zaloguj się do dzienniczka

Wyniki rekrutacji do klas 0 i 1 na rok szkolny 2023/2024

Lista osób przyjętych do klas 0

Lista osób przyjętych do klasy 1

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3  „Dębinka” na rok szkolny 2023/2024

Pomagają nam